امام صادق عليه السلام :تكبر، اين است كه مردم را تحقير كنى و حق را خوار شمارى.

مروگر های

پیشنهادی ما جهت سـرعت بیشتر

آی پی شما: 107.21.163.167 ثبت شد

: مروگر شماثبت شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی